Ullerslev Svømmeklub 

 
 

                                              Husk at like vores facebook side. Så får i alle nyheder

 Vi afholder generalforsamling d. 28. februar kl. 19.00 i Mødelokale Lillebælt, i svømmehallen. Af hensyn til kage, skal du sende en sms til formand Susanne på 2424 4853, og fortælle hvor mange I kommer. 
I år er Annette Fentz og Brina Barkholt på valg. Annette ønsker ikke genvalg. 
Desuden har Kasserer Lene Konradsen (der ikke er på valg), valgt at hun stopper i år.

 
Vi mangler derfor både et bestyrelsesmedlem og en kasserer.


Til alm bestyrelses medlem søger vi dig,  som har et alm kendskab til it, og kunne tænke sig at være vores it ansvarlige. Du kan blive oplært, både af os andre der ved lidt, men også af vores system udbyder. Det kræver ikke særlige it evner, men mere lysten og det naturlige flair for it, for at kunne løse denne opgave. Der vil mellem møderne være lidt arbejde, men ikke meget. Det er primært omkring sæson opstart, og ved events, der skal bruges ekstra tid. Vi bruger det system der hedder klubmodulet. 
I forhold til kasserer, søger vi en der har flair for tal. Lene skal nok oplære i hvordan hun har gjort det, og der er mulighed for at komme på kursus hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at du på forhånd ved lidt om regnskab. Der vil primært være arbejdsopgaver omkring årsregnskabet, og ved sæson afslutning. En opgave, der de fleste måneder ikke kræver mange arbejdstimer. Kasserer sidder også med i bestyrelsen og deltager i alle møder. 
Vi håber rigtig meget, at vi kan finde 2 personer der vil stille op, for uden det er bestyrelsen ikke gyldig. Vi har det rigtig hyggeligt i bestyrelsen, og man laver primært det, man brænder for. Der er ikke vildt mange arbejdstimer i det, men man skal forvente at vi hjælpes ad, med de opgaver der er. Lene og Annette der stopper, har siddet i bestyrelsen i mange år, og det er længe siden deres børn stoppede med at svømme. Det er derfor fuldt forståeligt, at de nu giver deres pladser videre til andre. Hvis du vil høre mere, eller har lyst til at stille op, må du meget gerne kontakte Susanne på formandusk@gmail.com, så vi ved at nogen stiller op. :) 

Dagsorden til generalforsamlingen er:
1: valg af dirigent
2: Aflæggelse af beretning
3: Godkendelse af regnskab
4: Behandling af indkomne forslag (skal sendes til formanden på formandusk@gmail.com senest d. 20. februar 2023)
5: Valg til bestyrelsen 
På valg er Annette Fentz (ønsker ikke genvalg)
Brina Barkholt (ønsker genvalg)
Lene Konradsen kasserer stopper uden for valgperioden og der skal vælges en afløser for 1 år. 
6: Evt 

 


Pris

Sæsonen er fra august til maj.

Børnehold 800 kr

Voksenhold 800 kr

Rabat: Der er 50% rabat allerede fra 2. medlem af husstanden. Man skal blot bo på samme adresse. Rabatten trækkes automatisk.

Tilmelding her

Har du spørgsmål? Kontakt os her

Henvendelse vedr. valg af svømmehold kontakt Susanne Olesen:

formandusk@gmail.com

Tlf 24244853

Henvendelse vedr. udmeldelse samt problemer med hjemmesiden

Kontakt: Anette Fentz: uskitmodul@gmail.com

Ofte stillede spørgsmål